Εξερευνητές αναμνήσεων

Εισαγωγή

Η νέα έκδοση του Memoro (2.0) αποσκοπεί στο να εστιάσει σε όλους τους χρήστες οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στη συλλογή αναμνήσεων και ιστοριών.
Όταν ένας εγγεγραμμένος χρήστης προσθέτει μια ιστορία σε μορφήήχου ή βίντεο, γίνεται Εξερευνητής Αναμνήσεων. Εναλλακτικά, αρκεί, μετά την εγγραφή του, να δημιουργήσει μία διαδρομή.
Οι Εξερευνητές Αναμνήσεων είναι οι εγγεγραμμένοι χρήστες οι οποίοι:
 • δημιούργησαν τουλάχιστον μία διαδρομή
 • πρόσθεσαν μία ιστορία σε μορφή βίντεο ή ήχου
Κάθε Εξερευνητής Αναμνήσεων έχει στη διάθεσή του μία σελίδα στον ιστόχωρο www.memoro.org, στην οποία δημοσιεύονται:
 • Ιστορίες (αρχεία ήχου και βίντεο)
 • Διαδρομές
 • Αφηγητές των ιστοριών
 • Φωτογραφίες
 • Νέα

Σελίδα Εξερευνητή Αναμνήσεων

Στη σελίδα του Εξερευνητή Αναμνήσεων προβάλλονται όλες οι ιστορίες, οι φωτογραφίες, οι διαδρομές και τα μηνύματα που έχει ανεβάσει και διαθέσει ο Εξερευνητής Αναμνήσεων. Όλες οι πληροφορίες της σελίδας αυτής μπορούν να τροποποιηθούν στην "Περιοχή Χρηστών ", όπου υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία διαχείρισης για κάθε χρήστη. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Περιγραφή του Εξερευνητή Αναμνήσεων
Στο κύριο τμήμα της σελίδας, παρουσιάζεται η φωτογραφία και η περιγραφή του Εξερευνητή Αναμνήσεων. Κάτω από τη φωτογραφία, προβάλλονται τα σχετικά στατιστικά, η κατηγορία στην οποία ανήκει καθώς επίσης και η ημερομηνία που έγινε Εξερευνητής Αναμνήσεων. Αναλυτικά:
 • το πλήθος των ιστοριών του
 • το πλήθος των διαδρομών του
 • το πλήθος των αφηγητών του
 • το πλήθος των συνδεδεμένων φωτογραφιών
 • η βαθμολογία του
Βαθμολογία Εξερευνητή Αναμνήσεων
Κάθε Εξερευνητής Αναμνήσεων συγκεντρώνει βαθμούς και αλλάζει κατηγορία Εξερευνητή. Υπάρχουν 4 κατηγορίες:
 • ΑΡΧΑΡΙΟΣ (4 - 20 βαθμοί)
 • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ (20 - 40 βαθμοί)
 • ΕΜΠΕΙΡΟΣ (40 - 200 βαθμοί)
 • ΑΥΘΕΝΤΙΑ (περισσότεροι από 200 βαθμοί)
Οι δραστηριότητες που προσφέρουν βαθμούς είναι οι ακόλουθες:
 • προσθήκη ιστορίας σε μορφή βίντεο ή ήχου: 10 βαθμοί
 • προσθήκη και σύνδεση φωτογραφίας σε μία ιστορία: 5 βαθμοί
 • δημιουργία διαδρομής: 4 βαθμοί
Ιστορίες
Σε αυτή την καρτέλα εμφανίζονται όλες οι ιστορίες του Εξερευνητή σε μορφή ήχου ή βίντεο. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία προσθήκης ιστοριών είναι διαθέσιμες εδώ.
Διαδρομές
Αυτή η καρτέλα περιέχει όλες τις διαδρομές που έχει δημιουργήσει ο Εξερευνητής, συνδέοντας μεταξύ τους τις ιστορίες που είναι διαθέσιμες στο Memoro – Τράπεζα Αναμνήσεων, ακόμα και ιστορίες που έχουν προσθέσει άλλοι Εξερευνητές Αναμνήσεων. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία δημιουργίας διαδρομών είναι διαθέσιμες εδώ.
Αφηγητές
Σε αυτή την καρτέλα εμφανίζονται όλοι οι αφηγητές, οι οποίοι έχουν αφηγηθεί τις ιστορίες που έχει προσθέσει ο Εξερευνητής. Σε αντίθεση με άλλες εφαρμογές διάθεσης βίντεο, το πρόγραμμα Memoro – Τράπεζα Αναμνήσεων υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου του αφηγητή, δημιουργώντας ένα προφίλ ειδικά για αυτόν.
Φωτογραφίες
Αυτή η καρτέλα περιέχει όλες τις φωτογραφίες που ο αφηγητής έχει ανεβάσει και συνδέσει με μία ιστορία. Οι φωτογραφίες δεν είναι απαραίτητα συνδεδεμένες με ένα δημιουργό ή έναν αφηγητή, μπορεί απλά να αποτελούν περιγραφικό στοιχείο μίας αφήγησης. Για παράδειγμα είναι πιθανό σε μία ιστορία σχετικά με μία περιοχή της Αθήνας, να συνδεθεί μία φωτογραφία της Αθήνας την εποχή της ιστορίας.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικάμε τη διαδικασία προσθήκης και συσχέτισης βίντεο είναι διαθέσιμες εδώ.
Νέα
Αυτή η καρτέλα περιέχει όλα τα νέα που έχει δημοσιεύσει ο Εξερευνητής Αναμνήσεων. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για όλες τις ομάδες, τους συλλόγους, τα προγράμματα και τους Εξερευνητές Αναμνήσεων που επιθυμούν να γνωστοποιήσουν τις δραστηριοτητές τους ή προσεχείς εκδηλώσεις των προγραμμάτων. Τα μηνύματα εμφανίζονται επίσης και σε ένα πλαίσιο επάνω, δεξιά στη σελίδα.