Projekt

Wprowadzenie

Zapewne wielu z nas wspomina z przyjemnością samych siebie z dziecięcych lat, siedzących na kolanach dziadka, wsłuchanych z wielką uwagą w opowiadane historie, starających się nie przeoczyć żadnego słowa. Z biegiem lat opowiadania te zostają zachowane w pamięci jako świadectwo prawdziwego życia.
Były one opowiadane, aby przekazać naukę, jaką niosło ze sobą doświadczenie oraz aby stanowić przykład i zachować wspomnienie o ludziach, którzy żyli według zwyczajów i wartości innej epoki. Dla wielu z nas historie te nabierały znaczenia powoli wraz z tym, jak dorastaliśmy i zaczynaliśmy rozumieć ich prawdziwą wartość. Należałoby zatem zainteresować się i wsłuchać się w to, co może nam przekazać starsze pokolenie.

Zanim zniknie bezpowrotnie.

Kiedy znajdziemy czas pomiędzy setkami innych obowiązków w naszym codziennym życiu i usiądziemy spokojnie, aby ich posłuchać, odkryjemy absolutnie fascynujący świat.

Poprzez projekt Memoro chcielibyśmy móc podarować trochę tej magii każdemu, kto będzie mógł poświęcić dziesięć minut.

Wideo i audio zostały celowo wybrane spośród innych środków przekazu. Nagranie video należy do "najmniej inwazyjnych" i pozwala na stworzenie czystego przekazu.Twarze, głos i ekspresja są nieodłączną częścią każdej osoby i jej historii. Natomiast forma audio pozwala na cofnięcie się jeszcze bardziej w czasie, do opowiadań osób, których już nie ma wśród nas. Zarejestrowane rozmowy, głosy i wspomnienia są bardzo ważne i cenne. Forma audio może także uprościć nagranie opowiadania tym, którzy nie posiadają kamery, można użyć nawet telefonu komórkowego, aby zarejestrować lub odtworzyć takie nagranie.

Internet, środek wybrany do rozpowszechniania nagrań, umożliwia wykorzystywanie filmów z dużą elastycznością w zakresie doboru zawartości i dostępności materiału. Ponadto zapewnia każdemu możliwość brania udziału w tworzeniu nowych treści oraz ścieżek tematycznych.

Ponadto Internet jest przede wszystkim domeną młodych ludzi, a to właśnie oni powinni być docelowymi odbiorcami naszego projektu i stać na straży pamięci.

Czym jest Memoro Bank Pamięci

Memoro - Bank Pamięci jest projektem "non-profit", którego celem jest gromadzienie (po części zamierzone, a częściowo spontaniczne) doświadczeń i historii życia ludzi urodzonych przed rokiem 1950 w formie dziesięciominutowych opowieści.

Proces ten nie stanowi celu samego w sobie, ale jest środkiem do nieodpłatnego rozpowszechniania zebranego materiału. Jako medium wybrano Internet, a dokładniej stronę internetową, na której są zamieszczane i wykorzystywane nagrania audio-wideo.

W odróżnieniu od innych podobnych inicjatyw, w celu zapewnienia celowości i spójności projektu, zostały nałożone ograniczenia dotyczące sposobu umieszczania treści zarówno poprzez uwierzytelnianie i identyfikację podmiotów, jak i kontrolę redakcyjną.

Memoro - Bank Pamięci to projekt non-profit, który powstał w Turynie, we Włoszech, w sierpniu 2007 roku. Pierwsza strona internetowa www.bancadellamemoria.it została uruchomiona 15/06/08. Od września 2009 projekt jest zarządzany we Włoszech przez Stowarzyszenie Bank Pamięci ONLUS.

Funkcjonowanie

To, co czyni go wyjątkowym, to sama zawartość.

Zbieranie opowiadań odbywa się na dwa sposoby:


1) poprzez działania "redakcyjne".
Praca redaktorów polega na oglądaniu wszystkich nagrań, opracowywaniu ich (wykonywaniu montażu lub umieszczaniu napisów) oraz uzupełnianiu ich odpowiednim opisem, niezbędnym do przydzielenia nagrania do właściwej kategorii odpowiadającej autorowi lub samej treści.
Dzięki temu użytkownik ma możliwość przeglądania nagrań według ścieżek tematycznych. Niektóre z nich zostały już zasugerowane przez redakcję w dziale Ścieżki.

2) ładowanie przez użytkowników.
Każdy może stać się "poszukiwaczem wspomnień ": wystarczy rejestrator dźwięku, telefon komórkowy, aparat fotograficzny czy mniej lub bardziej profesjonalna kamera wideo. Zarejestrowani użytkownicy będą mogli w bardzo łatwy sposób załadować nagrane opowiadania. Świadkowie, filmy wideo, pliki audio czy zdjęcia zostaną zebrane na własnej stronie: tutaj użytkownik będzie mógł zmieniać, dodawać lub usuwać utworzoną zawartość.
Każdy użytkownik będzie mógł tworzyć nowe "ścieżki" lub dołączać opowiadania audio i wideo, którymi podzieli się z innymi użytkownikami strony.

Finansowanie

Memoro Bank Pamięci pragnie być projektem zdolnym do wytwarzania bogactwa zarówno kulturowego, jak i ekonomicznego. Bogactwo to nie ma być jedynie gromadzone, ale także rozpowszechniane: zasoby kulturowe poprzez możliwość nieodpłatnego oglądania wywiadów online, zasoby ekonomiczne zaś poprzez wynagradzanie pracy osób zaangażowanych w projekt, tworzenie inicjatyw lokalnych, a także wspieranie rozwoju projektu międzynarodowego.
Ten model musi być trwały. Oto drogi, dzięki którym ma zamiar ten cel osiągnąć:

1) Darowizny:
Każdy z was może wesprzeć projekt!!! Dajemy z siebie wszystko, aby ta inicjatywa przetrwała i mogła rozwijać się w przyszłości, dlatego każda wasza pomoc jest bardzo ważna! Sprawdź, jak możesz w bezpieczny sposób ofiarować darowiznę, klikając tutaj.

2) Sponsorzy:
Memoro Bank Pamięci oferuje sponsorom możliwość wzięcia udziału w projekcie, który przyczynia się do ratowania dziedzictwa społeczno-kulturowego. Naszą ideą jest stworzenie odpowiednich działów przeznaczonych na zbiór opowieści i przeżyć byłych pracowników zakładów pracy: bogactwo doświadczeń i anegdot uzupełniających oficjalną historię samego przedsiębiorstwa, równie jak ona fascynujących. Przykłady można znaleźć na stronie "portfolio".
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt w celu uzyskania dokładniejszych informacji.

3) Administracja i instytucje publiczne:
Pojawia się możliwość ochrony specyfiki historycznej, społecznej i antropologicznej danego regionu oraz rozpowszechniania wiedzy na jej temat, poprzez realizację ukierunkowanych wywiadów oraz tworzenie szczególnych metod ich wykorzystania. Pojawiają się także propozycje programów edukacyjnych i współpracy dla instytucji oświatowych. W ramach tychże programów, uczniowie staliby się "łowcami wspomnień", wznawiając w ten sposób dialog międzypokoleniowy, zbyt często w naszych czasach zerwany. Istnieją również projekty skierowane do domów pomocy społecznej, w których zaangażowanie wychowawców pozwala nadać wywiadom jak i samymi opowieściom walor terapeutyczny..