Το σχολείο

Loading video
120 παιδιά στο σχολείο του χωριού. Ιδιαίτερη προσοχή δινόταν στα παιδιά που θα έφευγαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Ο δάσκαλος, σωστός και αυστηρός, είχε πάντα μία βέργα που απειλούσε τα χέρια των μαθητών.
προβλήθηκε 5146

ΣΧΟΛΙΑ

0 προστέθηκε