Escriure per no oblidar

Loading video
Després de publicar nombrosos articles en diferents mitjans, en Miquel vol destacar la seva participació com a articulista a la revista Dies i Coses.
vists 6556

COMENTARIS

0 inserit
7.8805