Cercador de Memòria

Definition

La nova versió de Memoro 2.0 pretén centrar-se en tots els usuaris que desitgen participar activament en la recopilació de records i històries.

Quan un usuari registrat carrega una història en forma de àudio o vídeo, es converteix en un Cercador de Memòria. Aquest usuari, després del registre, haurà de crear una ruta .

Seran Cercadors de Memòria registrats els qui:


 • Hagin creats almenys una ruta

 • Hagin pujat una història en forma de vídeo i àudio


Cada sol·licitant té accés a una pàgina del lloc www.memoro.org on es publicaran:


 • Records en vídeo i/o àudio

 • Rutas

 • Testimonis dels records


 • Fotografies

 • Notícies
Página del Cercador de Memòria


A la pàgina dels Cercadors de Memòria estan disponibles totes les històries, fotos, rutes i informes penjats i compartits pels usuaris. Tota la informació en aquesta pàgina són editables entrant en "Àrea reservada", on cada usuari podrà gestionar i fer canvis. Aquesta característiques per desenvolupar aquesta funció estan disponibles en la informació privada de l'usuari a la pàgina Ajuda Area Reservada.Descripció d'un Cercador de Memòria

En la secció principal de la pàgina està la fotografia i la descripció del Cercador de Memòria. Sota la foto es mostren les estadístiques del Cercador, així com la seva situació i la data en què l'usuari s'ha convertit en Cercador de Memòria. Detalladament:


 • El número d'històries penjades

 • El número de rutes creades

 • El número de testimonis entrevistats

 • El número de fotos associades

 • La qualificació del Cercador de Memòria   


Puntuació del Cercador de Memòria

Cada Cercador de Memòria generarà una puntuació que ajudarà a augmentar el nivell del cercador. Hi ha 4 nivells:


 • APRENENT (de 4 a 20 punts)


 • INVESTIGADOR (de 20 a 40 punts)

 • MAESTRO (de 40 a 200 punts)

 • PALADIN (més de 200 punts)


Les activitats que generen punts són les següents:


 • Carregar una història en format de vídeo o àudio:10 punts

 • Carregar i associar una foto a un record: 5 punts

 • Crear una Ruta : 4 punts


Records

Aquesta carpeta està disponible per a tots els records penjats per un Cercador ja sigui en forma àudio o vídeo. L'explicació de les funcions sobre la càrrega de records estan disponibles en Ajuda Area Reservada

Rutes

Aquesta carpeta conté totes les rutes creades pel Cercador associades als altres records disponibles al Banc de la Memòria, fins i tot amb els carregats per altres Cercadors de Memòria. L'explicació sobre les funcions per crear rutes estan disponibles en Ajuda Area Reservada

Testimonis

Aquesta carpeta té tots els testimonis, o els autors de les entrevistes i històries penjat pel Cercador de Memòria. A diferència d'altres sistemes d'intercanvi de vídeos, el Projecte Memoro-El Banc de la Memòria destaca la importància de la creació d'un perfil diferent com el del testimoni

Fotos

In Aquesta carpeta hi ha totes les imatges descarregades pel Cercador de Memòria associades amb una història o record. Les fotos no necessàriament tenen un autor o un testimoni relacionat, s'utilitzen com un element descriptiu d'una història. Per tant, és possible, per exemple, escoltar la història d'un àrea en particular de Madrid per associar una fotografia d'aquesta època.

Un exempl: "Sauze e dintorni..." més addicionals clicant aquí.

L'explicació sobre les funcions per realitzar la càrrega i l'associació de les imatges amb els vídeos estan disponibles en Ajuda Area
Reservada
.

Notícies

Aquesta carpeta té totes les notícies penjades pel Cercador de Memòria. Aquesta característica està dissenyada per a totes les associacions i disseny que els cercadors de memòria vulguin comunicar. Els senyals també es mostren en un requadre en la part superior dreta de la pàgina