Maria Josep Ragué Arias

Maria Josep Ragué Arias

Creat per Redazione il 15/12/2011
Maria Josep Ragué Arias (Barcelona, 1941-2019) doctora en Filologia Hispànica, llicenciada en Ciències Econòmiques i en Ciències de la Informació, també va estudiar a l’Institut del Teatre. Ha exercit com a professora a la Universitat de Barcelona. Involucrada activament en el moviment feminista des de la dècada de 1970, és una de les fundadores del Partit Feminista de Catalunya.

Durant la dècada de 1970 publica diversos títols sobre temes contraculturals, California Trip (1971), Hablan las Women’s (1972), La liberación de la mujer (1973), Los movimientos pop (1974) i Proceso a la familia española (1979). El 1983 publica el recull de narracions I tornarà a florir la mimosa, el seu primer títol en català. En el terreny de l’assaig teatral, cal destacar Els personatges femenins de la tragèdia grega en el teatre català del segle XX (1989), que fou la seva tesi doctoral, Lo que fue Troya: los mitos griegos en el teatro español actual (1992), Dona i teatre: ara i aquí (1994), El teatro de fin de milenio en España: de 1975 hasta hoy (1996) i ¿Nuevas dramaturgias? Los autores de fin de siglo en Cataluña, Valencia y Baleares (2000), entre d’altres. També és l’autora de les obres teatrals Clitemnestra (1986) i Crits de gavines (1990) i de nombrosos articles de crítica teatral.

2.6 min
Nascuda a Barcelona, la Maria Josep recorda un fet important que, en certa manera, li va condicionar la seva vida: als 10 anys va tenir la poliomielitis. Malgrat això, la Maria Josep mai va deixar de lluitar p...
visualitzacions 5671 vegades
3.6 min
En la seva estada a Califòrnia, la Maria Josep es va encarregar de realitzar entrevistes als grans personatges del moment i també va retratar el sorgiment del moviment hippie i del moviment feminista. Així v...
visualitzacions 6297 vegades
4.5 min
La María Josep es va enamorar del delegat de curs i després d'acabar els estudis es van casar i van anar a la universitat de Berkeley, Califòrnia. Allí va tenir al seu fill. Avui recorda aquells temps.
visualitzacions 5531 vegades
5.7 min
La Maria Josep és una dona molt vinculada al món del teatre. Avui recorda com va començar tot.
visualitzacions 5935 vegades
1.3 min
A la Maria Josep sempre li va agradar fer crítica de teatre. I així ho va fer durant molt temps en diversos diaris. I així ho continua fent en l'actualitat.
visualitzacions 5089 vegades
2.6 min
La Maria Josep es va enamorar. I ho va fer d'un gran metge que ella defineix com un "metge dels quals ja no existeixen". Després de viure en parella, es va casar per segona vegada, i ella va ser molt feliç am...
visualitzacions 5311 vegades
2.2 min
Per a la Maria Josep hi ha dos llocs molt importants en la seva vida i on sempre retorna cada vegada que pot. Són: Llafranc i Menorca.
visualitzacions 5268 vegades
7.5 min
La Maria Josep posa un exemple molt significatiu del perquè va començar a aprendre el català.I va ser per escriure'ls cartes al seu pare.
visualitzacions 4949 vegades
1.0 min
Hi ha un fet molt important que va canviar la vida adulta de la Maria Josep. I és el naixement de la seva néta Alicia.
visualitzacions 3621 vegades
2.9 min
La Maria Josep es defineix com una persona independent i autònoma i que el seu principal valor és el de saber conservar els amors i les amistats de la seva vida.
visualitzacions 5254 vegades
3.2 min
La Maria Josep parla de la seva participació en el partit feminista i reflexiona sobre la situació actual. També recorda la seva participació en la creació d'una obra de teatre.
visualitzacions 5223 vegades