Àlex Broch

Àlex Broch

Creat per Redazione il 27/11/2017
Àlex Broch (Barcelona, 1947) crític, assagista, professor universitari i editor. És una de les veus més importants en l'anàlisi de la literatura catalana contemporània.

Ha exercit la crítica militant a la premsa i a les revistes especialitzades, tasca que el converteix en company de viatge de la generació literària dels setanta, amb les funcions de crític i cronista. La seva escriptura posterior, un cop integrat a la direcció editorial, renuncia a la implicació de la crítica periòdica per a produir anàlisis més teòriques o d'abast temàtic més ampli, en les quals es pot apreciar el gran bagatge intel·lectual i de teoria literària que quedava amagat a l'obra més periodística. Broch ha defensat la necessitat que la crítica i l'assaig siguin considerats literatura –i no només discurs sobre la literatura.

A més de la tasca crítica i assagística, ha tingut cura d'antologies col·lectives de poesia i narrativa catalanes, publicades a tot Europa. Ha dirigit el Diccionari de la literatura catalana (2008) i posteriorment la nova Història de la literatura catalana, una obra col·lectiva, de vuit volums previstos, que recull, sintetitza i actualitza l'aportació bibliogràfica que el món acadèmic i les recerques i estudis històrics han generat al llarg d'aquests darrers trenta anys.

Paral·lelament ha treballat per a les principals editorials del país, dirigint col·leccions a La Magrana, a Proa, a Península, al Grup Enciclopèdia Catalana, a Océano/Losada i ha estat director literari adjunt d'Edicions 62.

0.0 min
L’Àlex fa una mirada cap al passat. Cap als seus anys d'infància. I es defineix com un fill de la postguerra.
visualitzacions 4135 vegades
0.0 min
L’Àlex recorda els seus anys als escolapis, la feina i els estudis.
visualitzacions 4076 vegades
0.0 min
Tres punts importants en la vida i formació de l'Àlex. Tres eixos sobre els quals avui reflexiona: Religió, filosofia i filologia. La filologia, la literatura catalana i la crítica literària
visualitzacions 4038 vegades
0.0 min
L’Àlex fa un repàs sobre els seus anys d'estudi i treballs com a filòleg, en la literatura catalana i com a crític literari.
visualitzacions 4135 vegades
0.0 min
Pertanyent a la fructífera generació dels 70, l’Àlex reflexiona sobre la funció que la seva generació va tenir, ja sigui en la creació com en la comprensió de la societat i la cultura.
visualitzacions 4407 vegades
0.0 min
L’Àlex reflexiona sobre la literatura i la necessitat d'interpretar els continguts i els moments històrics i socials.
visualitzacions 3862 vegades
0.0 min
L’Àlex reflexiona sobre la importància que té l'anàlisi literària i el concepte generacional.
visualitzacions 4317 vegades
0.0 min
L’Àlex parla de Forma i idea en la literatura contemporània (1993), un recull d’anàlisis d'autors catalans contemporanis (J. Pont, J. Coca, J. Cabré, F. Torrent i J. Teixidor), on es fan paleses...
visualitzacions 4287 vegades
0.0 min
L’Àlex parla sobre els seus projectes. Sobre la necessitat de seguir creant i reflexionant sobre l'actualitat cultural i literària.
visualitzacions 4407 vegades
0.0 min
Sigui com a creador o com a gestor, Broch s'ha compromès en tot moment amb la literatura catalana contemporània.
visualitzacions 3951 vegades
0.0 min
Fruit d'un generació literària i cultural formada entre la postguerra i consolidada en la democràcia, l’Àlex reflexiona sobre la necessitat que té aquesta generació de fer de pont amb les generacions ac...
visualitzacions 3125 vegades
0.0 min
L’Àlex reflexiona sobre el seu treball com a director del Diccionari de la literatura catalana (2008) i de la Història de la literatura catalana (2013).
visualitzacions 4482 vegades
12