Àlex Broch

 
Àlex  Broch

Nascut en 1947
de Barcelona

12 Records

0.0 min
Pertanyent a la fructífera generació dels 70, l’Àlex reflexiona sobre la funció que la seva generació va tenir, ja sigui en la creació com en la comprensió de la societat i la cultura.
visualitzacions 4363 vegades
0.0 min
L’Àlex reflexiona sobre el seu treball com a director del Diccionari de la literatura catalana (2008) i de la Història de la literatura catalana (2013).
visualitzacions 4443 vegades
0.0 min
Crític, cronista, assagista, editor, professor i observador de l'actualitat cultural, l’Àlex es defineix com un incansable explorador del saber.
visualitzacions 3751 vegades
0.0 min
Sigui com a creador o com a gestor, Broch s'ha compromès en tot moment amb la literatura catalana contemporània.
visualitzacions 3907 vegades
0.0 min
L’Àlex parla sobre els seus projectes. Sobre la necessitat de seguir creant i reflexionant sobre l'actualitat cultural i literària.
visualitzacions 4359 vegades
0.0 min
L’Àlex parla de Forma i idea en la literatura contemporània (1993), un recull d’anàlisis d'autors catalans contemporanis (J. Pont, J. Coca, J. Cabré, F. Torrent i J. Teixidor), on es fan paleses...
visualitzacions 4249 vegades
0.0 min
L’Àlex reflexiona sobre la importància que té l'anàlisi literària i el concepte generacional.
visualitzacions 4277 vegades
0.0 min
L’Àlex reflexiona sobre la literatura i la necessitat d'interpretar els continguts i els moments històrics i socials.
visualitzacions 3826 vegades
0.0 min
L’Àlex fa un repàs sobre els seus anys d'estudi i treballs com a filòleg, en la literatura catalana i com a crític literari.
visualitzacions 4093 vegades
0.0 min
Tres punts importants en la vida i formació de l'Àlex. Tres eixos sobre els quals avui reflexiona: Religió, filosofia i filologia. La filologia, la literatura catalana i la crítica literària
visualitzacions 4000 vegades
12