Rafael Escobar

 
Rafael Escobar

Nascut en 1942
de

11 Records

1.7 min
En Rafael parla sobre el seu pòquer de dames en la música.
visualitzacions 5501 vegades
4.7 min
En Rafael recorda com va passar d'escriure cartes al director a escriure novel·les.
visualitzacions 5177 vegades
1.7 min
En Rafael parla sobre el seu pòquer de dames en la música.
visualitzacions 4568 vegades
3.0 min
Aficionat al cinema de totes les èpoques, en Rafael té una gran col·lecció de pel·lícules a casa seva.
visualitzacions 5043 vegades
3.7 min
En Rafael parla sobre la seva altra gran passió: la música.
visualitzacions 5338 vegades
2.5 min
Autor d'innombrables obres, en Rafael parla d'una narrativa que valora molt que és El camí de les bardisses, una recreació del Manises dels anys 40, 50 i 60.
visualitzacions 5298 vegades
1.4 min
En Rafael reflexiona sobre la rigorositat de la novel•la històrica i el compromís que això requereix.
visualitzacions 5257 vegades
5.5 min
En Rafael reflexiona sobre els seus anys de joventut i com va canviar la seva forma d'actuar i de pensar en relació amb la seva cultura i el seu idioma.
visualitzacions 5519 vegades
3.8 min
En Rafael recorda que va tenir un ambient molt favorable per a la lectura ja que a casa seva hi havia molts llibres i la seva mare era molt aficionada a la música. És així com va sentir passió per la lectur...
visualitzacions 5473 vegades
1.5 min
En Rafael recorda una infància feliç, on el carrer era un espai lúdic i de convivència.
visualitzacions 5634 vegades
12