Rafael Escobar

 
Rafael Escobar

Nascut en 1942
de

11 Records

1.7 min
En Rafael parla sobre el seu pòquer de dames en la música.
visualitzacions 2157 vegades
4.7 min
En Rafael recorda com va passar d'escriure cartes al director a escriure novel·les.
visualitzacions 2022 vegades
1.7 min
En Rafael parla sobre el seu pòquer de dames en la música.
visualitzacions 1538 vegades
3.0 min
Aficionat al cinema de totes les èpoques, en Rafael té una gran col·lecció de pel·lícules a casa seva.
visualitzacions 1912 vegades
3.7 min
En Rafael parla sobre la seva altra gran passió: la música.
visualitzacions 1946 vegades
2.5 min
Autor d'innombrables obres, en Rafael parla d'una narrativa que valora molt que és El camí de les bardisses, una recreació del Manises dels anys 40, 50 i 60.
visualitzacions 2158 vegades
1.4 min
En Rafael reflexiona sobre la rigorositat de la novel•la històrica i el compromís que això requereix.
visualitzacions 2024 vegades
5.5 min
En Rafael reflexiona sobre els seus anys de joventut i com va canviar la seva forma d'actuar i de pensar en relació amb la seva cultura i el seu idioma.
visualitzacions 2152 vegades
3.8 min
En Rafael recorda que va tenir un ambient molt favorable per a la lectura ja que a casa seva hi havia molts llibres i la seva mare era molt aficionada a la música. És així com va sentir passió per la lectur...
visualitzacions 2177 vegades
1.5 min
En Rafael recorda una infància feliç, on el carrer era un espai lúdic i de convivència.
visualitzacions 2230 vegades
12