Josep A. Grimalt

 
Josep A. Grimalt

Nascut en 1938
de Palma de Mallorca

8 Records

4.0 min
En Josep recorda amb simpatia la seva participació en un programa de televisió de l'illa i reflexiona sobre el seu treball a favor de l'ensenyament de la llengua catalana.
visualitzacions 4035 vegades
5.9 min
En Josep fa un repàs de la seva etapa com articulista en diferents revistes i diaris; dels seus treballs com a traductor de diferents obres; i de la seva funció com a investigador universitari.
visualitzacions 3740 vegades
2.9 min
És en l'etapa del servei militar a les Canàries que en Josep pren contacte amb les Rondalles de Mossèn Alcover. Després en farà la tesi doctoral i el treball d'investigació que, com a professor emèrit, h...
visualitzacions 3862 vegades
4.1 min
Després d'acabar la carrera de Lletres, en Josep va ser contractat per la Universitat de Barcelona per fer classes a la delegació de Palma. Avui recorda aquesta etapa de professor, activitat que continua exer...
visualitzacions 3319 vegades
4.1 min
Després d'acabar la carrera de dret, en Josep es va adonar que aquesta no era la seva vocació. I un dia, en un acte de valentia, va abandonar dret i es posà a estudiar Lletres.
visualitzacions 3385 vegades
4.1 min
En Josep recorda els dies del servei militar a al-A’yun (Sàhara) i el seu sofriment en veure la dura vida que portaven els habitants d'aquell lloc. Al cap d’un any de ser-hi va ser destinat a les Canàries...
visualitzacions 3579 vegades
1.6 min
En Josep recorda que després d'acabar la carrera de dret, va tornar a casa dels seus pares de vacances i allà va escriure la seva primera novel·la, que va ser publicada després de ser finalista d’un premi...
visualitzacions 3951 vegades
5.2 min
Fill d'un pare que es dedicava al comerç de teixits i una mare encarregada de la central telefònica del poble, en Josep recorda els dies d'infantesa al parvulari de les monges on recitaven poesies. Després v...
visualitzacions 3802 vegades